logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

Lasowice Wielkie, dnia 02.07.2019 r.

ZP.271.9.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
ul.
Ściegiennego 270
25-116 Kielce

łączna liczba uzyskanych punktów: 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Moc silnika

Pojemność zbiornika wody

Zawieszenie kabiny załogi

Łączna liczba  punktów

1.

MOTO-TRUCK
Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

60 pkt.

10 pkt.

20 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2929
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-07-02 11:31:11
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-07-02 11:31:11