logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - o podjęciu przez Radę Gminy w Lasowicach Wielkich uchwały Nr XXXIII-232/09 11 grudnia 2009r., w sprawie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.

 

OBWIESZCZENIE
 
 
o podjęciu przez Radę Gminy w Lasowicach Wielkich uchwały Nr XXXIII-232/09 z dnia
11 grudnia 2009r., w sprawie
 „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227), informuję o przyjęciu przez Radę Gminy w Lasowicach Wielkich uchwały nr XXXIII-232/09 z dnia 11 grudnia 2009r., dokumentu pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie
 
            Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust.3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 694
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-12-15 15:29:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-12-15 15:29:10