logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "ORLIK"

GK-7331-/P-14/09 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
polegającego na :                                                                                        
 
Moje Boisko- Orlik 2012 ” obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego
 
boisko piłkarskie o wym. 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne o wym. 19,1m x 32,1m,
 
ogrodzenie wys. 4m po obwodzie boisk, budynek socjalno-szatniowy o pow. użytkowej
 
60 m2, oświetlenie kompleksu – 8 słupów, przyłącza – wodociągowe, kanalizacyjne,
 
energetyczne.  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości
 
 
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie wsi Lasowice Wielkie na dz. nr 1/20 k. m. 4 ”
  .
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
 
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 i piętro w formie pisemnej z podaniem
 
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się  
 
niniejszego zawiadomienia .

Metryka

Liczba odwiedzin 649
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-12-31 12:42:45
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2009-12-31 12:42:45