logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

Lasowice Wielkie, 29.08.2019 r.

ZP.271.10.2019

                                                             Wykonawcy w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

W ww. postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert zostały złożone 3 oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa o 279.174,59 zł kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2450
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-08-29 08:08:28
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-08-29 08:08:28