logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2010 roku

Zarządzenie nr 249/10

Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 04.02.2010 r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości                                przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2010 roku
 
 
Na podstawie art. 35 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 59, poz. 369 ) Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
§ 1 
 
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.
 
§ 3
  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Daniel Gagat
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 645
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-02-04 16:19:02
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-02-04 16:19:02