logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Gminy w Lasowicach Wielkich uchwały Nr XXXV-246/10 z dnia 24 lutego 2010 r., w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”,”.

 

o podjęciu przez Radę Gminy w Lasowicach Wielkich uchwały Nr XXXV-246/10
z dnia 24 lutego 2010 r., w sprawie
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”,”.
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227), informuję o przyjęciu przez Radę Gminy w Lasowicach Wielkich uchwały nr XXXV-246/10 z dnia 24 lutego 2010 r., dokumentu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba”.
 
            Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust.3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 504
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-03-02 10:32:07
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-02 10:32:07