logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o wglądzie do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 Lasowice Wielkie, 15.03.2010 r. 

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
                  W związku z opracowaniem przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni w siedzibie Gminy Lasowice Wielkie ( pokój  nr 20) od dnia 17 marca 2010r. do  dnia 06 kwietnia 2010r. w godz. od 7,30 do 15,30.
                   Na podstawie art.19 pkt 6 ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997r. ( z późn. zm.), Wójt Gminy Lasowice Wielkie prosi osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy o zapoznanie się z opracowaniem i składanie ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag do    „Projektu założeń…”.
 
                           Wójt Gminy Lasowice Wielkie
                            Daniel Gagat
                             
 
 
                                                      

Metryka

Liczba odwiedzin 617
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-03-15 12:35:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-15 12:35:10