logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. I – zakup i dostawa materiałów i preparatów biologicznych oraz modeli dydaktycznych.

Projekt pn.: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne. Umowa o dofinansowanie nr  RPOP.05.01.00-16-0025/17-00

 

Lasowice Wielkie, 17.04.2019 r.

GK.271.4.2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

  

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. I – zakup i dostawa materiałów i preparatów biologicznych oraz modeli dydaktycznych.

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – rozeznania rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano dla części I ofertę Nr 9 złożoną przez Wykonawcę:

Nowa Szkoła Sp. z.o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

PHU LEGRANT
Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik
ul. Podmiejska 51
57-220 Ziębice

19.509,03 zł

2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z.o.o. w Nysie
ul. Słowiańska 7
48-300 Nysa

16.878,06 zł

3.

DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipino

18.609,90 zł

4.

Firma Handlowa AKS
Kazimierz Szczygielski
ul. Głęboka 44
37-200 Przeworsk

13.407,98 zł

5.

Diverti Grażyna Tomaszek
ul. Kasztanowa 5
43-300 Bielsko-Biała

24.454,55 zł

6.

P.H.U. WERSALIN Jerzy Syposz
Doboszowice 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

26.792,94 zł

7.

Firma Handlowa Speed
Piotr Czub
ul. Matejki 8 II
47-220 Kędzierzyn-Koźle

23.535,15 zł

8.

Grupa MAC S.A.
ul. Witosa 76
25-561 Kielce

16.912,45 zł

9.

Nowa Szkoła Sp. z.o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

11.269,86 zł

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2303
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-17 09:48:39
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-04-17 09:48:39