logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

Sprawozdanie  

sporządzone dnia 26 maja 2020r.

z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

  1. W dniach 13 – 20 maja 2020r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zatwierdzającej REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE.
  2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 05 maja 2020 r.
  3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 j.t. ze zm.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
  4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl.

    5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 

Sporządziła: Grażyna Wyrwa

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 946
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-05-26 13:04:09
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-26 13:04:09