logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

OGŁOSZENIE

o podjęciu przez Radę Gminy  Lasowice Wielkie Uchwały nr  XVIII/151/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Lasowice Wielkie

 

                Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) informuję o podjęciu przez Radę Gminy  Lasowice Wielkie Uchwały nr XVIII/151/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Lasowice Wielkie.

 

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie.

 


Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1160
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-04 10:14:35
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-04 10:14:35