logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 23.06.2020 r.

GK.271.16.2020

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego roboty budowlane polegające na: „Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice”.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr GK.271.16.2020 prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice”.

 

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 19.06.2020 r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2102
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-23 10:23:17
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-23 10:23:17