logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie (cz. I Zamówienia)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Lasowice Wielkie, 30.07.2020 r.

 

GK.271.19.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.19.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie:

Dla części I Zamówienia – Wykonanie chodników oraz elementów małej architektury

 na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. CHECK-POINT

Ginter Blys

46-280 Chocianowice 113A

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

Usługi Stolarsko – Ciesielskie

i inne

Wojciech Semeniuk

Wężowice 21

46-112 Świerczów

82.500,58 zł

2.

P.H.U. CHECK-POINT

Ginter Blys

46-280 Chocianowice 113A

32.884,37 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2235
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-30 10:33:06
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 10:33:06