logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 03.09.2020 r.

 GK.271.17.2020

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.17.2020 prowadzonego w trybie zapytania na zakup
i dostawę sprzętu multimedialnego

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

KRAFTMANN

Cezary Czerny

Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

Oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

KRAFTMANN

Cezary Czerny

ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

20.000,00 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1515
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-09-03 11:08:15
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-03 11:08:15