logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Lasowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

 

ZARZĄDZENIE Nr 289/2010
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 21 września 2010 roku
 
 
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Lasowice Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 
 
         Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza ;
 
 
§ 1
 
Wyznaczam na terenie gminy Lasowice Wielkie miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z zarządzonymi na dzień 21 listopad 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 
§ 2
 
Wykaz miejsc na obszarze gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w sołectwach oraz BIP gminy Lasowice Wielkie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 289/2010
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 21 września 2010 r.
 
 
Wykaz
 
 
miejsc na obszarze gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
 
 

L.p.
Nazwa miejscowości
Miejsce umieszczenia obwieszczeń i plakatów
 
1.
Chocianowice
Sołecka tablica ogłoszeń
2.
Ciarka
Sołecka tablica ogłoszeń
3.
Chudoba
Sołecka tablica ogłoszeń
4.
Gronowice
Sołecka tablica ogłoszeń
5.
Jasienie
Sołecka tablica ogłoszeń
6.
Laskowice
Sołecka tablica ogłoszeń
7.
Lasowice Małe
Sołecka tablica ogłoszeń
8.
Lasowice Wielkie
Sołecka tablica ogłoszeń
9.
Sołecka tablica ogłoszeń
10.
Szumirad
Sołecka tablica ogłoszeń
11.
Trzebiszyn
Sołecka tablica ogłoszeń
12.
Tuły
Sołecka tablica ogłoszeń
13.
Wędrynia
Sołecka tablica ogłoszeń

 

Metryka

Liczba odwiedzin 484
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-09-22 09:38:38
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-09-22 09:38:38