logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E-w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lasowice Wielkie                                                                                      z dnia 24 września 2010 roku
 
 
        w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z póz. zm./ Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w gminie Lasowice Wielkie.
 
 

Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba wybieranych radnych
1
Sołectwo ; Chocianowice
2
2
Sołectwo ; Ciarka
1
3
Sołectwo ; Gronowice
1
4
Sołectwo ; Lasowice Małe
1
5
Sołectwo ; Jasienie
2
6
Sołectwo ; Tuły, Oś
1
7
Sołectwo ; Laskowice
2
8
Sołectwo ; Lasowice Wielkie, Trzebiszyn
2
9
Sołectwo ; Chudoba, Szumirad
2
10
Sołectwo ; Wędrynia
1

 
 
 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich jest Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich - parter, pokój nr 04, telefon nr - / 77 / 417 54 89.
 
 
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
/ - / Daniel Gagat
 

Metryka

Liczba odwiedzin 580
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-09-30 14:54:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-09-30 14:54:54