logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

 

Lasowice Wielkie, 23.10.2020 r.

 

GK.271.23.2020

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

  

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.23.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na Budowie oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na Budowie oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie:

Cz. I – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

19.977,73 zł

Część II – Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe (od posesji ul. Stawowa 40)

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Solumen Sp. z.o.o.

Zajączkowo 35A

83-111 Miłobądz

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

16.315,70 zł

2.

Solumen Sp. z.o.o.

Zajączkowo 35A

83-111 Miłobądz

9.500,00 zł

Część III – Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie
ul. Parkowa dz. 318/1 k.m. 4

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

14.075,07 zł

Część IV – Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie
ul. Parkowa dz. 317/1 k.m. 4

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Solumen Sp. z.o.o.

Zajączkowo 35A

83-111 Miłobądz

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

1.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański

Wędrynia 55

46-275 Chudoba

16.315,70 zł

2.

Solumen Sp. z.o.o.

Zajączkowo 35A

83-111 Miłobądz

9.500,00 zł

Do pobrania

  • Liczba pobrań 199
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2020-10-23

Metryka

Liczba odwiedzin 1935
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-10-23 10:45:19
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-23 10:45:19