logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 244/20 sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lasowice małe i Laskowice

Zarządzenie Nr  244/20

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

  z dnia 21 grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lasowice małe i Laskowice.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r., poz. 713, 1378 ) zarządzam co następuje :

  • 1

 Powołuję komisję do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lasowice Małe i Laskowice, który odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 roku w składzie:

 Joachim Smolnik  - Przewodniczący

Grażyna Wyrwa   - członek

Zygmunt Jacheć    - członek

 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1858
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2020-12-22 08:23:24
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-12-22 08:23:24