logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielki

     Lasowice Wielkie , dnia 15.01.2021

 RG.0012.6.1.2021

                                                                               

     Według  rozdzielnika   

 

 

                              Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i   Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  21.01.2021 r./ czwartek / godz. 15:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Temat posiedzenia :

  1. Analiza – rozpatrzenie petycji z dnia 13.12.2020 r. złożonej przez Panią A . U. dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r.
  2. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2020.
  3. Sprawy bieżące.

       

                    Z   p o w a ż a n i e  m                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                   Marcin Bomba                                       

 

O t r z y m u j ą : 

     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie :

  1. Bomba Marcin               - Przewodniczący
  2. Pikor Dariusz     - Z-ca przewodniczącego
  3. Dzierżyński Krzysztof     - członek
  4. Goroński Rafał                - członek
  5. Pilot Renata                - członek

 

       

Wójt Gminy  Lasowice Wielkie  Pan Daniel Gagat

 

 Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm. /

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1136
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-01-15 14:45:26
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-01-15 14:48:17

Historia zmian