logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 22.03.2021 r.

 1. 0004.6.2021

                                            

                                                   Z A W I A D O M I E N I E

          

             

                       Zwołuję na dzień  31 marca 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Rewizyjnej z dnia 17.03.2021 r.,
 • Budżetu i Finansów z dnia 19.03.2021 r.,
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 23.03.2021 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.
 1. Pytania, wnioski, interpelacje.
 • Wniosek Nr 25/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18.02.2021 r. w sprawie nie zmieniania zasad ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do czasu zakończenia umowy nr ZP271.4.2020 z firmą Remondis z dnia 29 stycznia 2021 obowiązującej od dnia 01.04.2021 r do 31.03.2022 r.
 1. Dyskusja.
 2. Odpowiedzi.
 3. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                              

                                                                                                  

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                    Rajmund Kinder

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1898
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-03-23 13:39:48
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-23 13:39:48