logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE NR 264/21 WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Lasowicach Wielkich

ZARZĄDZENIE NR 264/21

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Lasowicach Wielkich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1775,
z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

  • 1

Powołuję Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności
i Mieszkań w 2021 r. w następującym składzie osobowym:

1/ Melania Serwuszok – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Koordynator gminny

2/ Mariola Steinhardt – pomoc administracyjna – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

 

  • 2

Gminne Biuro Spisowe realizuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1775, z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz „ Instrukcji organizacyjnej do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. ” opracowanej przez Centralne Biuro Spisowe.

 

  • 3

Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A.

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1100
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-04-28 15:23:03
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-28 15:23:03