logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.05.2021 r.

`                                                                             Lasowice Wielkie, dnia 14.05.2021 r.

RG.0012.1.3.2021                                                         

                                                                                       

 

                                                                                           Według  rozdzielnika

                                        

                        Zwołuję posiedzenie  K o m i s j i   Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy Lasowice Wielkie na   dzień 19.05.2021 r.  /środa /   godz.14:30  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich .

 

Temat posiedzenia :

 1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu /
 • Urzędu Gminy z dnia 10.05.2021 dot. podania Pani T. T. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu na aptekę w Lasowicach Wielkich,
 • Urzędu Gminy znak GK.7021.2.58.2021 z dnia 10.05.2021 r. dot. podania Pana M.K. w sprawie przejęcia działki przez gminę w Chudobie z przeznaczeniem na drogę ,
 • Starostwa Powiatowego w Kluczborku znak: ZD.032.3.7.2021.WS z dnia 10.05.2021 r. dot. zwiększenia dotacji na budowę chodnika w Jasieniu,
 • Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z dnia 13.04.2021 dot. dwujęzycznego nazewnictwa miejscowości na stacjach kolejowych.
 1. Analiza projektów uchwał :
 • w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne,
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 1. Analiza „ Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Lasowice Wielkie” wraz z rekomendacjami.
 2. Wizja lokalna w terenie / drogi gminne /.
 3. Sprawy bieżące .

                                                                                                Z  p o w a ż a n i e m

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                  

                                                                                            Piotr Kisiel

 

 

 

 

 

O t r z y m u j ą  :

Komisja  Komunalno – Rolna i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie :

 1. Piotr Kisiel   - Przewodniczący
 2. Norbert Barcz        - Z-ca Przewodniczącego
 3. Renata Pilot        - członek
 4. Gabriela Prochota - członek
 5. Gabriela Świerc         - członek
 6. Marcin Bomba - członek
 7. Adam Młynarczyk - członek

 

Pan Daniel Gagat              - Wójt Gminy

 

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy 

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z póź. zm./

Metryka

Liczba odwiedzin 1177
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-05-14 10:51:44
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-05-14 10:51:44