logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Sprawozdanie Nr RG.0006.2.2011

 

Sprawozdanie Nr RG.0006.2.2011
sporządzone dnia 21 lutego 2011r.

z konsultacji społecznych projektu uchwał
- w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Lasowice Wielkie;
 
- w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie;

1. W dniach 14 – 20 lutego 2011 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwał j/w.
2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich www.lasowicewielkie.pl od dnia 14 lutego 2011 r.
3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl.

5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.
 
Sporządziła: Grażyna Wyrwa
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 568
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-02-24 08:34:56
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-02-24 08:34:56