logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2011.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 27/11 z dnia 15 lutego 2011, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 16 marca 2011 roku do Urzędu Gminy wpłynęła 1 oferta na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 25 000 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 36/11 z dnia 09 marca 2011 roku dokonała oceny oferty w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszej inicjatywy.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a w Opolu w kwocie 25 000 zł.
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 573
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-04-11 15:48:29
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-04-11 15:48:29