logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 23.06.2021 r. / środa / godz. 13:00

  Lasowice Wielkie, dnia 11.06.2021 r.

 RG.0012.3.6.2021

  

                                                                                    Według  rozdzielnika

                            Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i    Rewizyjnej  Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  23.06.2021 r. / środa / godz. 13:00  w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy   w Lasowicach Wielkich.

 

Tematy  posiedzenia :

 

  1. Analiza pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich w czasie trwania pandemii / od 31 marca 2020 do nadal /.
  2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                      Z  p o w a ż a n i e m

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                          

                                                                                           Norbert Barcz

                                                                                        

 

 O t r z y m u j ą  :

Komisja Rewizyjna  w składzie :

  1. Norbert Barcz - Przewodniczący
  2. Brygida Kasprzyk - Z-ca Przewodniczącego
  3. Adam Młynarczyk - Członek
  4. Rafał Goroński - Członek

 

      Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy 

 

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm. /

Metryka

Liczba odwiedzin 1314
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-06-16 12:12:42
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-16 12:12:42