logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Lasowice Wielkie, 17.06.2021 r.

GK.271.3.2021

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania Nr GK.271.6.2020 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba”

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba”:

na podstawie kryterium oceny ofert cena - 100 % wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowy

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena – 100%

1.

WIMED Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Tarnowska 48

33-170 Tuchów

-

2.

Archiformacja Sp. z.o.o.
ul. R. Dmowskiego 22
63-000 Środa Wielkopolska

44.580,00 zł

3.

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

24.553,08 zł

4.

WERAN Sp. z .o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

39.975,00 zł

5.

Herkules

Ryszard Syska

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

33.735,83 zł

6.

NOBA-EXIM

Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

36.777,00 zł

7.

4STB Sp. z o.o.

ul. Osadnicza 35

65-785 Zielona Góra

32.995,55 zł

8.

BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. M. Sobczaka 41

01-492 Warszawa

36.746,25 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1488
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-06-17 13:28:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-17 13:28:52