logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2021 ROKU

Lasowice Wielkie 23.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2021 ROKU.

 

 

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 300/21 z dnia 31 maja 2021, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 czerwca 2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 7 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 54 840 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 263/21  z dnia 22 stycznia 2021 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 7 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Przyjaciół Wsi Laskowice

4 800

5 900

Piknik edukacyjno - historyczny

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

4 200

9 400

Upowszechniamy kulturę regionu i dbamy o tradycje lokalne

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

4 200

10 000

Wielokierunkowa kultura

i sztuka

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

4 200

8 500

Kultura, sport, zabawa

 i integracja bez kontaktu

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lasowicach Małych

4 200

5 840

Tragikofarsa kołtuńska w Lasowicach Małych czyli czytamy i wystawiamy „Moralność Pani Dulskiej”

6

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

4 200

11 000

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki
w Wiosce Muzykantów

7

Stowarzyszenie

Miłośników Lasowic Wielkich

4 200

4 200

Poznaj swój kraj kulturę

i historię

RAZEM:

30 000

54 840

 

                                                     

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1450
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-06-23 12:00:40
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-24 09:44:22

Historia zmian