logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE SPORTU W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 ROKU

 

Lasowice Wielkie 09.08.2021

 

 

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego

w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w drugim półroczu 2021 roku

przez organizacje pozarządowe

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 317/21 z dnia 13 lipca 2021r, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2021 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 03 sierpnia 2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 263/2021  z dnia 22 stycznia 2021 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 2 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

1/  LZS Lasowice Wielkie

 

w wysokości:

17 000 zł

 

 

 

2/  LZS Chocianowice

 

w wysokości:

28 000 zł

 

 

 

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1160
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-08-10 09:05:27
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-10 09:05:27