logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Oświaty , Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 23.08.2021 r

     Lasowice Wielkie , dnia 18.08.2021r.

 

 

 RG.0012.2.2.2021

                                                                                      

 

                                                                                        Według  rozdzielnika

                                           

                                         Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i   Oświaty , Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Gminy Lasowice Wielkie  na dzień  23.08.2021 r.

/ poniedziałek / godz. 13:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Temat posiedzenia :

  1. Wizytacja placówek oświatowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.
  2. Rozpatrzenie - analiza pism :
  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich znak: SZ.410.12.2020/2021 z dnia 17.08.2021 r. dot. dodatkowych godzin na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  1. Sprawy bieżące.

                                                                                                       

 

                                                                                      Z   p o w a ż a n i e m

                                                                      

                                                                                         Przewodnicząca Komisji     

                                                                                        

                                                                                                Świerc Gabriela

                                                                                    

  

 

 

 O t r z y m u j ą : 

     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie :

  1. Świerc Gabriela  - Przewodnicząca
  2. Dzierżyński Krzysztof - Z-ca przewodniczącego
  3. Kisiel Piotr - członek
  4. Schudy Klaudia - członek
  5. Woźny Wioletta - członek
  1. Lipiński Jerzy - członek

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie  Pan Daniel Gagat

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Chocianowicach Pan Bronisław Wachecki

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich Pan Tomasz Jurczyk

Inspektor Oświaty Pan Jarosław Sułkowski

 

Do wiadomości :

Z-ca Wójta Gminy  Lasowice Wielkie  Pan Krzysztof Lech

Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie  Pani Izabela Dokupil

Sekretarz Gminy Pan Joachim Smolnik

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372  / .

Metryka

Liczba odwiedzin 1212
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-08-18 14:38:09
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-18 14:38:09