logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji

 

Lasowice Wielkie 18.07.2011r.
 
GK.6733.2.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.1.2011 z dnia 28.03.2011r.
polegającego na „dobudowie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku Przedszkola Samorządowego”
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :
 
zmiana, o którą wnioskuje się polega na „dobudowie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych wraz z przebudową budynku i zmianą architektury elewacji północnej i zachodniej budynku Przedszkola Samorządowego” w miejscowości Lasowice Wielkie dz. nr 59/5 k. m. 4
 
W ciągu 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

Metryka

Liczba odwiedzin 1485
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-07-19 12:48:59
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-07-19 12:48:59