logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE- o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

aLasowice Wielkie 28.07.2011r.
 
GK.6733.3.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
 o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na „zmianie sposobu użytkowania obiektu z budynku hydroforowni na budynek gospodarczy”
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „zmianę sposobu użytkowania obiektu z hydroforowni na budynek gospodarczy” w miejscowości Lasowice Wielkie dz. nr 30/5 i 30/6 k. m. 5
 
W ciągu 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 962
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-07-28 09:47:19
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-07-28 09:47:19