logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

 

Lasowice Wielkie 30.07.2011
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2011 ROKU.
 

 
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 55/11 z dnia 24 czerwca 2011, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 19 lipca 2011 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 18 786,24 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 36/11 z dnia 09 marca 2011 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 

LP
NAZWA OFERENTA
KWOTA PRZYZNANEJ
DOTACJI [zł]
DEKLAROWANY
WKŁAD
WŁASNY [zł]
NAZWA
ZADANIA
1
Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
“Dla Chudoby”
7 000
3880
„REWITALIZACJA ORKIESTRY DĘTEJ Z CHUDOBY”
2
Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice
5 000
2967
„Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT CZYLI MUZYKOWANIE W CHOCIANOWICACH”
3
Stowarzyszeniem Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie
5 440
1360
„OD UCHA DO UCHA”- Prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy
razem:
 
 
 
 
17 440
 
 
LP
NAZWA OFERENTA
KWOTA PRZYZNANEJ
DOTACJI [zł]
DEKLAROWANY
WKŁAD
WŁASNY [zł]
NAZWA
ZADANIA
1
Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
“Dla Chudoby”
7 000
3880
„REWITALIZACJA ORKIESTRY DĘTEJ Z CHUDOBY”
2
Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice
5 000
2967
„Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT CZYLI MUZYKOWANIE W CHOCIANOWICACH”
3
Stowarzyszeniem Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie
5 440
1360
„OD UCHA DO UCHA”- Prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy
razem:
 
 
 
 
17 440
 
 

 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
 
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1658
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-08-02 10:55:41
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-08-02 10:55:41