logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE- budowie pięciu punktów oświetlenia drogowego

Lasowice Wielkie 13.09.2011r.

 

GK.6733.7.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

 

 o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającego na „budowie pięciu punktów oświetlenia drogowego”

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości  :

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „budowie pięciu punktów oświetlenia drogowego  w miejscowości Gronowice na dz. nr 92/2; 146;149; 150 k. m. 2, 62 k. m. 4

 

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami

inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1587
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-09-14 11:46:02
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-09-14 11:46:02