logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 396/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

 

Zarządzenie Nr  396/22

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 28 lutego 2022 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

Na podstawie art. 25 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U z 2021, poz. 1899 ) oraz § 4 ust.1 uchwały Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

  • 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości  działkę nr 435/93, AR_4 o pow. 0,1026 ha stanowiących własność :

  1. R i G C. , zam. w 8/12 części;
  2. D P. , zam. w 1/12 części;
  3. D i W S. , zam. w 1/12 części;
  4. K i P T., zam. w 1/12 części;
  5. MAK INVEST P., M., C. - Spółka Jawna,  w 1/12 części.

 

położonej w obrębie wsi Chocianowice dla której Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1U/00093740/7.

  • 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie BIP.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 767
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2022-02-28 10:25:53
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2022-02-28 10:25:53