logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lasowice Wielkie

Sprawozdanie

sporządzone dnia 16.03.2022 r.

z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie

zmiany
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lasowice Wielkie

  1. W dniach 07.03.2022 r. – 14.03.2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lasowice Wielkie.
  2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem konsultowanej uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl i BIP Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie od dnia 26 lutego 2022 r.
  3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
  4. Konsultacje polegały na złożeniu pisemnych uwag i wniosków dotyczących konsultowanej uchwały w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je było również przesyłać na adres poczty elektronicznej – ds_rgk@lasowicewielkie.pl.
  5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 

 

Sporządziła:

Sara Marczak

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 821
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-03-16 15:43:27
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-03-16 15:43:27