logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2022 ROKU.

Lasowice Wielkie 26.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2022 ROKU.

 

 

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 411/22 z dnia 01 kwietnia 2022, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2022 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 kwietnia 2022 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 7 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 52 320 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 393/22  z dnia 22 lutego 2022 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 7 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie

Przyjaciół Wsi Laskowice

4 200

4 500

Festyn historyczny

2

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

4 250

9 700

Tradycyjnie dbamy o kulturę i tradycje lokalne

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

4 300

7 200

Plenerowe Projekcje

4

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chudobie

4 250

5 900

Międzynarodowa Integracja Wielopokoleniowa

5

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lasowicach Małych

4 500

5 520

Lasowice Małe – wioska kulturą bogata

6

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

4 200

10 000

Promocja Gminy i regionu poprzez rozwój muzyki
w Wiosce Muzykantów

7

Stowarzyszenie

Miłośników Lasowic Wielkich

4 300

9 500

My Słowianie, historia, tradycja, taniec, muzyka, śpiew, kuchnia

RAZEM:

30 000

52 320

 

                                                     

 

 

WÓJT GMINY

Lasowice Wielkie

 

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1083
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-04-28 15:27:00
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-04-28 15:27:00