logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Wędrynia dz. nr: 13/5, 734/14 ark. mapy 1.

Lasowice Wielkie, 05.05.2022 r.

GK.6733.1.2022.ZJ

                                                                      

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) informuję o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Przed wydaniem decyzji umożliwia się stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Wędrynia dz. nr: 13/5, 734/14 ark. mapy 1.

W związku z powyższym zawiadamiam, że w ciągu trzech dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zebranym materiałem w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Wędrynia,
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4. A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 982
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-05-05 10:44:21
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-05 10:44:21