logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenia w 2011

Zarządzenie Wójta od numeru 1 do numeru 79

2011

ZARZĄDZENIE nr 1/10
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
1_13_12_2010(1).pdf
zalacznik_1.pdf

ZARZĄDZENIE nr 2/10
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
2_13_12_2010.pdf
zalacznik1.pdf

ZARZĄDZENIE nr 3/10
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
3_13_12_2010.pdf
zalacznik1(1).pdf
zalacznik2.pdf

ZARZĄDZENIE nr 4/10
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
4_17_12_2010.pdf
zalacznik(1).pdf

ZARZĄDZENIE nr 5/10
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
5_20_12_2010.pdf
zalacznik1(2).pdf

ZARZĄDZENIE nr 6/10
w sprawie powołania Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
6_21_12_2010.pdf

ZARZĄDZENIE nr 7/10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LASKOWICACH''
7_22_12_2010.pdf

ZARZĄDZENIE nr 8/10
w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok
8_23_12_2010.pdf
zalacznik1(3).pdf
zalacznik2(1).pdf

 ZARZĄDZENIE nr 9/10
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
9_29_12_2010.pdf
zalacznik_1(14).pdf

ZARZĄDZENIE nr 10/10
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
10_30_12_2010.pdf
zalacznik_1(15).pdf
zalacznik_2(8).pdf

ZARZĄDZENIE nr 11/10
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2010
11_30_12_2010.pdf
zalacznik_1(16).pdf

ZARZĄDZENIE nr 12/10
w sprawie dokonania z urzędu odpisów na kontach poatkowych dłużników.
12_31_12_2010.pdf

ZARZĄDZENIE nr 13/11
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
13_05_01_2011.pdf
zalacznik1(4).pdf

ZARZĄDZENIE nr 14/11
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
14_10_01_2011.pdf
zal1(5).pdf
zal2(4).pdf
zal3(3).pdf

ZARZĄDZENIE nr 15/11
w sprawie opracowania planu finansowego budżetu gminy na 2011 rok
15_12_01_2011.pdf
zalacznik_1(18).pdf
zalacznik_2(10).pdf
zalacznik_3(3).pdf
zalacznik_4(2).pdf
zalacznik_5.pdf

ZARZĄDZENIE nr 16/11
w sprawie upoważnienia Pana Zygmunta Jacheć do wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice WIelkie decyzji administracyjnych oraz sporzadzania pism i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej
16_13_01_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 17/11
w sprawie upoważnienia Pani Beata Kaliciak do spoąrzdzenia pism i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
17_13_01_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 18/11
w sprawie upoważnienia Pani Renaty Kinder do wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice WIelkie decyzji administracyjnych oraz sporządzania pism i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej
18_13_01_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 19/11
w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Tomala do wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice WIelkie decyzji administracyjnych oraz sporządzania pism i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej
19_13_01_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 20/11
w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Wojteczek do wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice WIelkie decyzji administracyjnych oraz sporządzania pism i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej
20_13_01_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 21/11
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Wyrwa do wydawania w imieniu Wójta Gminy Lasowice WIelkie decyzji administracyjnych oraz sporządzania pism i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administarcji publicznej
21_13_01_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 22/11
w sprawie przedłorzenia sprawozdania z wysokosci średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i polacówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Lasowice Wielkie
22_01_02_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 23/11
w sprawie powołania "Biura Projektu"do obsługi projektu pod nazwą Lasowickie przedszkola szansę dają : uczą, bawią, rozwijają nr POKL. 09.01.01-16-026/10
23_07,02,2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 24/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
24_07,02,2011(1).pdf
zalacznik_1(22).pdf

ZARZĄDZENIE nr 25/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
25_11,02,2011(1).pdf
zalacznik_1(23).pdf

ZARZĄDZENIE nr 26/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenia Gminy Lasowice Wielkie w roku 2011
26_14,02,2011(1).pdf

ZARZĄDZENIE nr 27/11


 

ZARZĄDZENIE nr 28/11
w sprawie podania do publicznej wiadomoaści  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2011 roku
28_28,02,2011.pdf
zalacznik_1(24).pdf

ZARZĄDZENIE nr 29/11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy
29_28,02,2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 30/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
30_28-02-2011.pdf
zalacznik_1(25).pdf 
zalacznik_2(11).pdf
zalacznik_3(4).pdf

ZARZĄDZENIE nr 31/11
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek wynajmu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych
na terenie Gminy Lasowice Wielkie
31_28_02_2011.pdf 
zal1_31_28_02_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 32/11
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy
32_28,02,2011.pdf 

ZARZĄDZENIE nr 33/11
 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
33_28_02_2011.pdf
zal1_33_28_02_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 34/11
 w sprawie zmian planów finansowych jednostki gminy Lasowice Wielkie
34_28-02-2011.pdf
zalacznik_1(26).pdf

ZARZĄDZENIE nr 35/11
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjecia regulaminu przetargu
35_01,03,2011.pdf
zalacznik1(5).pdf
zalacznik2(2).pdf

ZARZĄDZENIE nr 36/11
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofer ogłoszonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie w roku 2011
36_09_03_2011.pdf
 

 ZARZĄDZENIE nr 37/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2011 roku.
37_09_03_2011.pdf

 ZARZĄDZENIE nr 38/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
38_14.03.2011.pdf
zalacznik1(6).pdf
zalacznik2(3).pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 39/11
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
39_28_03_2011.pdf
zal1_39_28_03_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 40/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
40_28_03_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 41/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
41_30_03_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 42/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
42_30_03_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 43/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
43_31_03_2011.pdf
zal1_43_31_03_2011.pdf
zal2_43_31_03_2011.pdf
zal3_43_31_03_2011.pdf
zal4_43_31_03_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 44/11
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Budżetu Państwa na 2011 r.
44_31_03_2011.pdf
zal1_44_31_03_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 45/11
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
45_13_04_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 46/11
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
46_27_04_2011.pdf
zal1_46_27_04_2011.pdf
zal2_46_27_04_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 47/11
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
47_27_04_2011.pdf
zal1_47_27_04_2011.pdf
zal2_47_27_04_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 48/11
 w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
48_4_05_2011.pdf
zal1_48_4_05_2011.pdf
zal2_48_4_05_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 49/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
49_26_05_2011.pdf
zal1_49_26_05_2011.pdf
zal2_49_26_05_2011.pdf
zal3_49_26_05_2011.pdf
 

ZARZĄDZENIE nr 50/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
50_26_05_2011.pdf
zal1_50_26_05_2011.pdf
zal2_50_26_05_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 51/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011.
51_26_05_2011.pdf
zal1_51_26_05_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 52/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
52_09_06_2011.pdf 
zal1_52_09_06_2011.pdf
zal2_52_09_06_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 53/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
53_15_06_2011.pdf
zal1_53_15_06_2011.pdf
zal2_53_15_06_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 54/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011.
54_22_06_2011.pdf
zal1_54_22_06_2011.pdf
zal2_54_22_06_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 55/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania
w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DOBR KULTURY I TRADYCJT
na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2011 roku.
55_24_06_2011.pdf
zal1_55_24_06_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 56/11
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu mienia gminy
56_28_06_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 57/11
w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
57_30_06_2011.pdf
zal1_57_30_06_2011.pdf
zal2_57_30_06_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 58/11
w sprawie ustalenia tabeli opłat za wynajem pomieszczeń wraz z ze sprzętem w "Domu Strażaka" w Ciarce stanowiącego własność Gminy Lasowice Wielkie
58_01_07_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 59/11
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.
59_18_07_2011.pdf


 ZARZĄDZENIE nr 60/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
 

60_27_07_2011r.pdf
zal1_60_27_07_2011r.pdf
zal2_60_27_07_2011r.pdf 

ZARZĄDZENIE nr 61/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
61_27_07_2011.pdf
zal1_61_27_07_2011.pdf
zal2_61_27_07_2011.pdf
zal3_61_27_07_2011.pdf
zal4_61_27_07_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 62/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2011 – II półrocze
62_29_07_2011.pdf
zal1_62_29_07_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 63/11
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
63_03_08_2011.pdf
zal1_63_03_08_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 64/11
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011
64_03_08_2011.pdf
zal1_64_03_08_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 65/11
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku
65_16_08_2011.pdf

ZARZĄDZENIE nr 66/11
w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w dniu 09 października 2011 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie
66_16_08_2011.pdf

Metryka

Liczba odwiedzin 4672
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-11-15 11:09:57
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-11-15 11:09:57