logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Dotyczy: działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia
Data: 01 sierpnia 2022 r.
Znak sprawy: DGN-I.7110.16.2022.PP
Pani/Pan
Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Dotyczy: działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej
budynków
Szanowni Państwo,
z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze,
a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich
działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.
Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujący się w realizację polskiej
polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym
i administracyjnym. Przede wszystkim jednak na szczeblu rządowym i samorządowym.
Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne. Ich celem
jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań
technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie za pośrednictwem Państwa BIP,
portali internetowych (np. w specjalnej zakładce) i innych dostępnych kanałach komunikacji,
informacji dotyczących:
1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie
decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym
zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia
3. Dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej
budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.
Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow .
W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy
technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli
w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie informuję,
że informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane
m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.
Będę wdzięczny za umieszczenie wymienionych informacji na administrowanych przez
Państwa stronach internetowych oraz ich wykorzystanie w innych kanałach informacji.
Z wyrazami szacunku
Waldemar Buda
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Metryka

Liczba odwiedzin 869
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2022-08-09 09:46:34
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2022-08-09 09:46:34