logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dotyczące konsultacji projektów uchwały

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE


 
dotyczące konsultacji projektów uchwały:
 
- w sprawie uchwalenia
PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE
W ROKU 2012
 
 
Na podstawie uchwały NR XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lasowice Wielkie i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
zapraszam zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach w/w projektu uchwały

 
Konsultacje trwają od 03 do 13 lutego 2012 r.

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A 
(Referat Gospodarki Komunalnej),

można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – dgagat@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
Daniel Gagat


 
Pliki do pobrania:

Metryka

Liczba odwiedzin 537
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-02-02 12:43:21
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-02-02 12:43:21