logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedz na petycję z dnia 17 października 2022 roku.

Petycja z dnia 17 października 2022 roku o dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej wpłynęła do Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich w dniu 17.10.2022 roku. Wójt Gminy Lasowice Wielkie przekazał ją dnia 26.10.2022 r. Panu Przewodniczącemu Rady Gminy celem rozpatrzenia wniosku przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie. Komisja na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2022 roku rozpatrzyła wniesioną petycję, podejmując uchwałę Nr 4/2022 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 17 października 2022 roku o dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej z zapisem o treści:
§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie proponuje:
- petycję odrzucić w całości.
§ 2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie petycji z dnia 17 października 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W dniu 17października 2022 roku do Rady Gminy Lasowice Wielkie została złożona petycja przez Szulc-Efekt sp. z o.o. z Warszawy w sprawie dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej. Komisja po przeanalizowaniu treści petycji postanowiła jednogłośnie odrzucić ją w całości. W opinii członków komisji w Gminie Lasowice Wielkie w miejscach użyteczności publicznej nie ma potrzeby dezynfekcji powietrza. Pandemia covid ustała, która to budziła duże obawy o zdrowie a poza tym zakup odpowiednich urządzeń wiązałby się z dużymi wydatkami budżetowymi, które trudno było by wygospodarować w budżecie ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce jak i na świecie.
Wynik głosowania : skład Komisji 5 radnych , obecnych było 4 radnych :
za - 4, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0 .
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji i zostanie doręczona wnoszącemu petycję.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 168
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-02-01 07:32:48
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-02-01 07:32:48