logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE -o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 305 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 2”

 

Lasowice Wielkie 21.02.2012r.
 
GK.6733.3.2011
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
 o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 90 – L = 305 mb, hydrant nadziemny Ø 80 szt. 2”
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „rozbudowie sieci wodociągowej” w miejscowości Jasienie na dz. nr 458/294  k. m.2
 
W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 9
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-02-21 16:13:06
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-02-21 16:13:06