logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 153/12 w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego na rzecz najemcy

 

Zarządzenie Nr   153/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
 
 
 
w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego na rzecz najemcy
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm ) w związku z § 3 pkt. 1 ust. a uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie                           Nr XXXIX – 264/10 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali użytkowych stanowiących własność mienia gminy oraz Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy na rzecz najemcy, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje ;
 
 
§ 1
 
Sprzedać lokal mieszkalny o pow. 81,42 mpołożony w miejscowości Chocianowice nr 337 na działce nr 480/132, KM 6 o pow. 0,1262 ha na rzecz najemcy Pani Grażyny Wieczorek zam. Chocianowice nr 337 za cenę 3.300 zł + 23 % VAT, razem 4.059 zł.
 
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie BIP.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 823
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-04-17 14:56:30
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-04-17 14:56:30