logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

 

Lasowice Wielkie 20.06.2012

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2012 ROKU.
 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 167/12 z dnia 21 maja 2012, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 19 czerwca 2012 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 29 035,00 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 122/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 5 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 

LP
NAZWA OFERENTA
KWOTA PRZYZNANEJ
DOTACJI [zł]
KWOTA WNIOSKOWA-NEJ DOTACJI [zł]
NAZWA
ZADANIA
1
Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
“Dla Chudoby”
5900
8000
„REWITALIZACJA ORKIESTRY DĘTEJ Z CHUDOBY” cz. II
2
Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice
6000
8190
„Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT CZYLI MUZYKOWANIE W CHOCIANOWICACH”- C.D.
3
Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie
4200
5825
„MUZYKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” – Prezentacja orkiestry dętej z Jasienia
4
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice
1000
1500
„KANTONIADA – POWRÓT DO TRADYCJI I KULTURY”
5
Stowarzyszenie Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego
w Chocianowicach
3900
5520
„ORGANIZACJA WYJAZDÓW DO TEATRU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZGSP W CHOCIANOWICACH
razem:
 
 
 
 
21 000
29 035
 

 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
 
/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 639
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-06-20 16:02:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-06-20 16:02:54