logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „odtworzeniu śródleśnego zbiornika wodnego

 

Lasowice Wielkie 26.06.2012 r.

 

GK.6733.10.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do wiadomości  :

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „odtworzeniu śródleśnego zbiornika wodnego o powierzchni 1,56 ha (oraz dwóch mniejszych zbiorników wodnych), budowie regulowanego urządzenia piętrzącego na rowie odprowadzającym wody ze zbiornika wodnego „Wędrynia" oraz zestopniowanego progu (przetasowania ziemnego) na cieku Dopływ spod Wędryni oraz budowie regulowanej zastawki zatrzymującej wodę w bagnie (pow. ok. 0,15 ha) i budowie odcinka  rowu (dł. około 60 mb) doprowadzającego   do  niego  wodę,   odbudowie  czterech przepustów odbudowie koron dróg nad przepustami renowacji rowów na odcinku około 1050 mb. Całkowita długość rowów objętych przedsięwzięciem wynosi około 1400 mb., na dz. nr: 183; 184; 185; 210 k. m. 2  w miejscowości Wędrynia,.

 

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami

inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

Metryka

Liczba odwiedzin 448
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2012-06-26 16:59:17
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2012-06-26 16:59:17