logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

Zarządzenie Nr 191/2012

Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 lipca 2012 roku
 
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy
Na podstawie art. 25 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 uchwały Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:
§ 1
 
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcia w skład gminnego zasobu nieruchomości działki nr 190/65 o pow. 0,0074 ha, KM 4 stanowiącej własność Państwa Anny i Henryka Krawczyk zam. Chocianowice 252 położonej w obrębie wsi Chocianowice dla której Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr 35685.
 
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie BIP.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

Liczba odwiedzin 407
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-07-26 14:34:14
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-07-26 14:34:14