logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE o naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt gminy Lasowice Wielkie

ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do

Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie

        

 

W marcu 2024 r. Rada Gminy Lasowice Wielkie przyjęła uchwałę wyznaczającą  obszar rewitalizacji, który składa się z 3 podobszarów: Tuły, Laskowice i Ciarka. Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, w dniu 29 maja 2024 r. Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do sporządzania Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie dla trzech wyznaczonych podobszarów, których granice przedstawiają mapy znajdujące się na stronie internetowej www.bip.lasowicewielkie.pl

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji gminny program rewitalizacji zawiera listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia, ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków. Osią wszystkich działań powinna być społeczność lokalna i jej potrzeby.

 

Do gminnego programu rewitalizacji mogą być wpisane przedsięwzięcia dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji, które będą rozwiązywać konkretne problemy w sferze społecznej i gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Propozycje przedsięwzięć mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

 

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który powinien zawierać dokładny opis proponowanego zadania.

 

Wypełniony formularz należy przesłać do 20 czerwca 2024 r.:

-  w formie elektronicznej na adres mailowy: ds_rgk@lasowicewielkie.pl lub

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu.

 

Nie będą rozpatrywane wnioski złożone:

- po 20 czerwca 2024 r.,

- bez danych kontaktowych,

- przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

 

Zachęcam do współtworzenia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie!

                                                            

                                                                                                                                                Wójt Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                                               Daniel Gagat

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 291
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2024-06-06 12:02:24
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-06 12:02:24