logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 215/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

 

Zarządzenie Nr  215/12

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  05 października 2012 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia gminy

Na podstawie art. 25 w zw. z art. 23  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 Nr 261 z późn. zm. ) oraz § 4 , ust.1 uchwały  Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r.  Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w skład gminnego zasobu nieruchomości  działki nr 935/14 o pow. 0,0084 ha, KM 7  stanowiącej własność Państwa Gerarda i Krystyny Gerlic zam. Jasienie, ul. Zwycięstwa nr 49 – położonej w obrębie wsi Jasienie dla której Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr 23106 za kwotę 1.715,00 zł                                       ( słownie ; tysiąc siedemset piętnaście zł,  00/100 ).

 

§ 2

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie BIP.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Na podstawie art. 25 w zw. z art. 23  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 Nr 261 z późn. zm. ) oraz § 4 , ust.1 uchwały  Nr XXXI-216/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r.  Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w skład gminnego zasobu nieruchomości  działki nr 935/14 o pow. 0,0084 ha, KM 7  stanowiącej własność Państwa Gerarda i Krystyny Gerlic zam. Jasienie, ul. Zwycięstwa nr 49 – położonej w obrębie wsi Jasienie dla której Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr 23106 za kwotę 1.715,00 zł                                       ( słownie ; tysiąc siedemset piętnaście zł,  00/100 ).

 

§ 2

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie BIP.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

Liczba odwiedzin 699
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-10-05 14:40:28
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-10-05 14:40:28