logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Lasowice Wielkie, dnia 23.11.2012r.

ZP.271.7.A.2012r.

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba  i Wędrynia”.

 

ZAWIADOMIENIE

 O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówieni publicznych informuję o wyniku postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  ogłoszonego  pod. Nr 270410-2012r z dnia 25.07.2012r.

 

Zamawiający dokonuje wyboru z pośród ofert niepodlegających  odrzuceniu, ofertę Wykonawcy MPM Development Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów , wg kryterium oceny ofert -  ceny = 100% ( 100 pkt).

Uzasadnienie:

Wybrana oferta była jedyną ważną, pozostałą w toczącym się postępowaniu. Kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z Art. 91 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

L. pkt

 1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o.

 ul. Opolska 21,

46-022 Luboszyce

odrzucona Art. 24 ust 4

2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne HYDRO-MONTEX Sp. z o.o.

ul. Bór 143, 42-200 Częstochowa

odrzucona Art. 24 ust 4

3

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o.

ul. Warszawska 72,

46-320 Praszka

brak związania ofertą

4

P.P.U.H. PAGA-PRO  Pandel Sebastian

ul. Piastowska 16,

47-303 Krapkowice

Art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp w związku z art. 82 ust 1 ww. ustawy.

 

5

Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN L. Walkiewicz, Z.Warwarko, Sp. Jawna

Ul.  3 Maja 8b

57-410 Ścinawka Średnia

odrzucona Art. 24 ust 4

6

WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. Jawna

ul. Partyzancka 54 A, 45-802  Opole

brak związania ofertą

7

Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec

ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin

odrzucona Art. 24 ust 4

8

MPM    DEVELOPMENT  

Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

100

9

Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo- Handlowe  Lech – Instal  Lesław Chort

Myśliborzyce 14b, 49-314 Pisarzowice

odrzucona Art. 24 ust 4

10

Zakład Robót Inżynieryjno -Budowlanych  ZRIB  Zygmunt Seweryn,

ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

odrzucona Art. 24 ust 4

11

Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEX-BUD

ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz- Laskowice

odrzucona Art. 24 ust 4

12

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KURPET Rafał Kurpet

ul. Wołczyńska 34 D

Ligota Dolna  46-200 Kluczbork

brak związania ofertą

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta była jedyną ważną, pozostałą w toczącym się postępowaniu. Kryterium wyboru oferty była cena. Zgodnie z Art. 91 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

L. pkt

 1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o.

 ul. Opolska 21,

46-022 Luboszyce

odrzucona Art. 24 ust 4

2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne HYDRO-MONTEX Sp. z o.o.

ul. Bór 143, 42-200 Częstochowa

odrzucona Art. 24 ust 4

3

Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o.

ul. Warszawska 72,

46-320 Praszka

brak związania ofertą

4

P.P.U.H. PAGA-PRO  Pandel Sebastian

ul. Piastowska 16,

47-303 Krapkowice

Art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp w związku z art. 82 ust 1 ww. ustawy.

 

5

Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN L. Walkiewicz, Z.Warwarko, Sp. Jawna

Ul.  3 Maja 8b

57-410 Ścinawka Średnia

odrzucona Art. 24 ust 4

6

WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Sp. Jawna

ul. Partyzancka 54 A, 45-802  Opole

brak związania ofertą

7

Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec

ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin

odrzucona Art. 24 ust 4

8

MPM    DEVELOPMENT  

Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

100

9

Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo- Handlowe  Lech – Instal  Lesław Chort

Myśliborzyce 14b, 49-314 Pisarzowice

odrzucona Art. 24 ust 4

10

Zakład Robót Inżynieryjno -Budowlanych  ZRIB  Zygmunt Seweryn,

ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

odrzucona Art. 24 ust 4

11

Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEX-BUD

ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz- Laskowice

odrzucona Art. 24 ust 4

12

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KURPET Rafał Kurpet

ul. Wołczyńska 34 D

Ligota Dolna  46-200 Kluczbork

brak związania ofertą

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1688
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-11-23 15:00:20
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-11-23 15:00:20