logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

dotyczące konsultacji projektu uchwał

- w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego

 

- w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

- w sprawie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Na podstawie uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

w/w projektów uchwał

Konsultacje trwają od 28 listopada do 04 grudnia 2012 r.

Treść projektu uchwał jest dostępna na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl oraz www.bip.lasowicewielkie.pl.

Uwagi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 19), można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – rgk@lasowicewielkie.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

Daniel Gagat

Pliki do pobrania

1_PROJEKT w sprawie stawki od gospodarstwa domowego.pdf
2_PROJEKT ustalenie terminu i częstotliwości zapłaty.pdf
3_PROJEKT o wzorze deklaracji.pdf
4_ PROJEKT i stawki za kubły od posesji niezamieszkałych.pdf

Metryka

Liczba odwiedzin 555
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-11-29 11:30:04
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-11-29 11:30:04