logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze - odśnieżanie

Lasowice Wielkie, dnia 13.12.2012r.

  
ZP.271.10.2012                                                         
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie : „odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2012/2013”
 
ZAWIADOMIENIE
 o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
 
1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póżn. zmianami) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2012/2013”, ponownie została wybrana najkorzystniejsza oferta dla następujących części zamówienia:
Część I zamówienia – odśnieżanie dróg wsi Chocianowice,
Część II zamówienia – odśnieżanie dróg wsi Ciarka,
Część IV zamówienia – odśnieżanie dróg wsi Lasowice Wielkie, Trzebiszyn Tuły, Oś,
Część XI zamówienia – zwalczanie śliskości – usługa interwencyjna 
 
2. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
Po uchyleniu się od zawarcia umowy przez firmę BLYSS POLSKA SP. z o.o. Lasowice Wielkie 42A, 46-280 Lasowice Wielkie. Najkorzystniejsza jest oferta Nr 6. P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys, Chocianowice 289,
 
Zestawienie złożonych ofert poniżej:
Nr 1 Lasik Gerard Wędrynia 78
Cz. VI zamówienia -   cena 233,12 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 2. Usługi Rolnicze Rajmund Jantos, Gronowice 123,
Cz. III zamówienia -cena 162 zł. / r-g pracy sprzętu ( brutto),
Nr 3. Usługi Koparkowe, Piotr Marona, Bażany, ul. Leśna 13 , 46-243 Bogacica
Cz. III zamówieniacena 195,00,zł./r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz X zamówienia - cena 195,00 zł/r-g
Nr 4 Gospodarstwo Rolne, Joachim Mrugalla , Jasienie, ul. Zwycięstwa 72, 46-280 Lasowice Wielkie
Cz. X zamówienia - cena 215,19 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 5 AGRO SERWIS Sowieja Gerard , Kuniów 80, 46-200 Kluczbork
Cz. IV zamówienia - cena 188,80 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. IX zamówienia -cena 188,80 zł./r-g
Nr 6  P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys, Chocianowice 289, 46-280 Lasowice Wielkie
Cz. I zamówienia – cena 180,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. II zamówienia – cena 180,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. IV zamówienia – cena 180,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. XI zamówieniacena 280,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 7 BLYSS POLSKA SP. z o.o. Lasowice Wielkie 42 A , 46-280 Lasowice Wielkie,
Cz. I zamówienia – cena 150,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. II zamówienia – cena 150,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. IV zamówienia – cena 150,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Cz. XI zamówieniacena 250,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 8. Transport – Przeładunek, Roman Famuła, 46-275 Chudoba 12
Cz. VII zamówienia – cena 216,00 zł/r-g pracy sprzętu(brutto)
Nr 9. Ryszard Szczęsny, Laskowice, ul. Wiejska 74
Cz. IX zamówienia - cena 179,33 zł/r-g

Metryka

Liczba odwiedzin 2347
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2012-12-13 15:50:48
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2012-12-13 15:50:48